Welkom

GTsolutions 
geeft specialistische adviezen voor het optimaliseren van draagconstructies. Uiteraard is veiligheid het uitgangspunt van constructies, maar aandacht voor eenvoud en economie geven een meerwaarde welke het verschil kan maken tussen een gewoon project en een succesvol project.

Als opdrachtgever of bouwer kunt u vertrouwen op de deskundigheid van uw constructeur voor het ontwerp en de uitwerking van de draagconstructie van uw bouwwerk. De keuzes welke hierin gemaakt moeten worden zijn sterk bepalend voor de uitstraling van uw project, voor de bouwkosten en voor de bouwtijd.

GTsolutions heeft uitgebreide ervaring met het optimaliseren van bouwconstructies om te komen tot een wezenlijk intelligentere draagconstructie. Zo is bijvoorbeeld in een aanzienlijk aantal projecten de hoofddraagconstructie omgezet van een ontwerp met in het werk gestort beton naar een ontwerp volledig in prefab beton uitgevoerd, waarbij door intelligente details een revolutionair bouwtempo mogelijk is.

GTsolutions werkt bij dergelijke opdrachten niet als uw hoofdconstructeur, maar als uw specialistisch adviseur. U verkrijgt de expertise, maar blijft vrij in de keuze van de constructeur.